Dodawanie na złotych perłach

28 stycznia, 2017
Dodawanie na złotych perłach

Dodawanie na złotych perłach.  Do prezentacji potrzebujemy zestaw złotych pereł , taki komplet można zrobić np. według tej instrukcji . Potrzebne też będą duże karty liczbowe.  W tym wpisie  znajdziecie link do pobrania dużych kart lub ewentualnie znalazłam jeszcze takie duże karty , natomiast małe karty liczbowe są dostępne na MontessoriMom. Przejrzyjcie karty i skompletujcie je sobie. Małe karty warto wydrukować w dwóch kompletach, ponieważ dziecko będzie wykonywać na nich działania i niektóre liczby będziemy potrzebować podwójnie. Przy dodawaniu trzech i więcej składników przyda się nawet 3 zestawy małych kart liczbowych.

Dlaczego potrzebujemy małe i duże karty liczbowe ? Dodając mniejsze ilości ( składniki sumy ) składamy je tworząc większą ilość ( sumę ).  Z małych kart budujemy składnik sumy, zaś sumę tworzymy z dużych kart liczbowych to ułatwia dziecku łatwiejsze zrozumienie.

W odejmowaniu natomiast mamy dużą ilość ( odjemną ), od której odejmujemy mniejsze ilości ( odjemnik ). Natomiast duże karty liczbowe są używane do tworzenia odjemnej, a małe do odjemnika, to też ułatwia rozumienie. Różnica jest mniejsza niż odjemna , więc oznaczamy ja małymi kartami liczbowymi. W ten sam sposób używamy małych i dużych kart liczbowych w przypadku mnożenia oraz dzielenia.

Dodawanie statyczne

Potrzebny materiał :

 • Zestaw złotych pereł : 45 jednostek, 45 dziesiątek, 45 setek, 9 tysięcy – zestaw można zrobić samemu ( tu pomysł jak to zrobić )
 • Jeden zestaw dużych kart liczbowych
 • Dwa zestawy małych kart liczbowych
 • Mały pojemnik na jednostki
 • Mała taca
 • Dwa dywaniki podłogowe do rozłożenia małych i dużych kart liczbowych
 • Mata kolorowa do wykonywania obliczeń, można ja zakupić u mnie tu

Prezentacja :

Operacje statyczne to takie działania, które nie wymagają wymiany jednej kategorii na drugą.

Zaczynamy od wygospodarowania miejsca, w którym rozłożymy cały materiał. U nas normalnie złoty materiał  ma swoje miejsce na stoliku , jednak syn przynosi go sobie  na podłogę do pokoju, w którym wszyscy jesteśmy i tam pracuje. Najlepiej rozłożyć dwa dywanik podłogowe, na jednym rozkładamy małe karty liczbowe, a na drugim duże karty liczbowe. Poproś o to dziecko.

Obok rozkładamy kolejny dywanik lub kolorową matę do obliczeń. Tworzymy czterocyfrową liczbę za pomocą małych kart liczbowych, układając ją na tacy np. 2413. Następnie dziecko idzie do złotego materiału i pobiera odpowiednią ilość złotych pereł z każdej kategorii. Gdy pracujemy z dwójką dzieci jedno dziecko może być bankierem i wydawać złoty materiał w takiej ilości w jakiej poprosi o to drugie dziecko.

Umieszczamy małe karty z prawej strony maty. Zdejmujemy perły z tacy i kładziemy w odpowiedniej kolejności od lewej do prawej, od tysięcy do jednostek.

Umieszczamy drugą czterocyfrową liczbę wyrażoną za pomocą małych kart liczbowych np. 3254. I znowu prosimy dziecko, aby przyniosło taką ilość pereł jaką wskazują karty. Umieszczamy małe karty z prawej strony maty. Zdejmujemy perły z tacy i kładziemy w odpowiedniej kolejności od lewej do prawej, od tysięcy do jednostek.

Teraz mówimy do dziecka , że chcemy sprawdzić ile te ilości tworzą razem.

Zaczynamy od jednostek !!! , przesuwając je wszystkie na dół maty. Liczymy jedności z dzieckiem i prosimy by dziecko przyniosło dużą kartę z liczbą 7 i położyło ją pod jednostkami. Następnie przesuwamy w dół maty wszystkie dziesiątki. Prosimy dziecko by je policzyło i przyniosło odpowiednia dużą kartę liczbową, kładąc ją pod dziesiątkami. To samo robimy z setkami i tysiącami.

Na koniec nakładamy na siebie duże karty i tworzymy liczbę, karty kładziemy z prawej strony maty pod składnikami utworzonymi z małych kart liczbowych. Powiedz dziecku, że właśnie zrobiliśmy dodawanie. Podsumowując cały proces powiedz dziecku, że za pierwszym razem przyniosło 2413, za drugim razem 3254 i gdy to zebraliśmy wszystko razem okazało się, że mamy 5667.

Wskazując na każdą z małych liczb, powiedz, że to jest składnik sumy i to jest składnik sumy. Pokazując na duże karty liczbowe , powiedz iż jest to suma. Zachęcamy dziecko do działania z materiałem.

Na początek Kacper działał dodając do siebie dwa składniki.

Później przeszedł do dodawanie trzech.

Możemy zakupić karty z zadaniami na dodawanie, ale najlepiej zrobić je samemu, gdyż wykonie ich jest proste i dużo tańsze. Na jednej stronie zapisujemy zadanie, które ma wykonać dziecko, a na drugiej stronie ma być odpowiedz. Jest to  kontrola błędu. Dziecko bez naszego udziału, może samo sprawdzić czy wykonało zadanie poprawnie.

Tu możecie kupić kart pracy do dodawania statycznego. Dziecko może dodawać więcej składników niż trzy, do takiej pracy tez warto zrobić karty. Dobre jest też wtedy mieć dodatkowy, trzeci zestaw małych kart liczbowych,jak pisałam wcześniej. Gdy sami je robimy to nie jest to duży koszt. Tu karty do dodawania statycznego 3 składniki.

Dodawanie dynamiczne

Dodawanie dynamiczne czyli dodawanie z przekroczeniem progów.

Trudniejsze jest dodawanie liczb z przekraczaniem progów. Wymaga ono przy przeliczaniu kolejnych kategorii , zamiany każdych dziesięciu jednostek niższego rzędu na jedną jednostkę wyższego rzędu. Przed rozpoczęciem prezentacji warto zapoznać się z wcześniejszym wpisem, dotyczącym Porządkowania kategorii i wymiany

Materiał:

Materiał ten sam co w przypadku dodawania statycznego.

Prezentacja :

Wybieramy takie składniki, aby umożliwiały one po z sumowaniu wymianę z niższej na wyższą kategorię.

Ponownie zaczynamy od wygospodarowania miejsca w którym rozłożymy cały materiał. Najlepiej rozłożyć dwa dywanik podłogowe, na jednym rozkładamy małe karty liczbowe, a na drugim duże karty liczbowe. Poproś o to dziecko.

Obok rozkładamy kolejny dywanik lub kolorową matę do obliczeń. Tworzymy czterocyfrową liczbę za pomocą małych kart liczbowych, układając ją na tacy np. 5427. Następnie dziecko idzie do złotego materiału i pobiera odpowiednią ilość złotych pereł z każdej kategorii. Gdy pracujemy z dwójką dzieci jedno dziecko może być bankierem i wydawać złoty materiał w takiej ilości w jakiej poprosi o to drugie dziecko.

Umieszczamy małe karty z prawej strony maty. Zdejmujemy perły z tacy i kładziemy w odpowiedniej kolejności od lewej do prawej, od tysięcy do jednostek.

Umieszczamy drugą czterocyfrową liczbę wyrażoną za pomocą małych kart liczbowych np. 2896. I znowu prosimy dziecko aby przyniosło taką ilość pereł jaką wskazują karty. Umieszczamy małe karty z prawej strony maty. Zdejmujemy perły z tacy i kładziemy w odpowiedniej kolejności od lewej do prawej, od tysięcy do jednostek.

Teraz przenosimy jedności jednego składnika w dół maty przeliczając je : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…, to samo robimy z jednościami z drugiego składnika : 8, 9, 10. Gdy jednak dojdziemy do dziesięciu jedności, pytamy dziecko ile to jest dziesiątek. Gdy dziecko stwierdzi, że dziesięć jednostek to jedna dziesiątka, prosimy aby dziecko podeszło do banku ze złotym materiałem i wymieniło te dziesięć jedności na jedną dziesiątkę.

Odliczona dziesiątkę dziecko kładzie na dole maty pod tasiemką, tam gdzie jest miejsce dziesiątek. Kontynuujemy liczenie jedności i podpisujemy duża kartą liczbową.

W ten sam sposób dodajemy dziesiątki, wymieniając je później na setkę. Kończymy przeliczanie dziesiątek i podpisujemy.

Kolej na setki , które wymieniamy na tysiące.

Kończymy podliczanie tysięcy i podpisywanie. Na koniec nakładamy na siebie duże karty i tworzymy liczbę. Karty kładziemy z prawej strony maty pod składnikami utworzonymi z małych kart liczbowych. Powiedz dziecku, że właśnie zrobiliśmy dodawanie. Podsumowując cały proces powiedz dziecku, że za pierwszym razem przyniosło 5427, za drugim razem 2896 i gdy to zebraliśmy wszystko razem okazało się, że mamy 8323.

Wskazując na każdą z małych liczb, powiedz, że to jest składnik sumy i to jest składnik sumy. Pokazując na duże karty liczbowe , powiedz iż jest to suma. Zachęcamy dziecko do działania z materiałem.

I znowu zaczynamy od dodawanie dwóch składników, później trzech.

Podobnie jak w przypadku dodawane statycznego , dobrze jest zrobić kilka kart do samodzielnej pracy, z których dziecko będzie korzystać.

UWAGA:

Jeszcze na koniec taka mała uwaga , na początku to my jesteśmy kontrolą błędu, jednak nie skupiajmy się na dokładnym wyniku, a na całym procesie. Ważne, aby dziecko wiedziało co ma wykonać, jaką zachować kolejność działań.

Dodawanie dynamiczne  karty oraz karty mieszane, więcej niż 2 składniki można zakupić u mnie tu.

Dodawanie na złotych perłach

Skomentuj
Porządkowanie kategorii i wymianaOdejmowanie na złotych perłach
Wszystkie komentarze (1)
 • Ewa
  24 czerwca, 2017 o 14:43

  Super strona, bardzo mi się przyda, dziękuję :) Kończę właśnie robić swój złoty materiał i małą matę do liczenia. A mogłabym prosić o wymiary dużej […] Read MoreSuper strona, bardzo mi się przyda, dziękuję :) Kończę właśnie robić swój złoty materiał i małą matę do liczenia. A mogłabym prosić o wymiary dużej maty? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Pozdrawiam! Read Less

  Reply

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *