Przygotowanie otoczenia

 • Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy.

  Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

  Podstawowymi komponentami właściwie przygotowanego otoczenia jest:

   

  • Wolność w której dziecko podczas działania może uniezależnić się od dorosłych rozwijając własną autonomię.

   

  • Porządek ,który przejawia się w rozmieszczeniu materiału rozwojowego w pomieszczeniu (tak jak we Wszechświecie wszystko ma swoje stałe miejsce), porządek ukryty jest także w każdym materiale rozwojowym. Odnajdując porządek dziecko odkrywa sposób wykonywania zadania.

   

  • Kontakt z rzeczywistością i naturą: autentyczne sprzęty domowe (umywalki, lodówki, naczynia, przybory do sprzątania).

  Przedmioty te są w jednym egzemplarzu, dzięki temu dzieci uczą się cierpliwości, czekania, szacunku dla pracy innych.

  Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne.

  W Systemie M. Montessori stanowią one jądro zindywidualizowanego kształcenia. Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany on jest materiałem rozwojowym.