Szorstkie Litery Montessori

17 czerwca, 2016

Szorstkie Litery Montessori

Ta prezentacja jest przedstawiana dziecku ,które wykonało wiele gier dźwiękowych i które wie ,że wyrazy składają się z pojedynczych dźwięków.

Używamy prostych liter pisanych . Ucząc się zapisu liter pisanych i pisząc je na początku osobno ,później ,kiedy są gotowe do łączenia liter , mogą to robić bez trudności. Jednocześnie ,ponieważ są to proste litery pisane ,dzieci nie będą miały trudności z rozpoznawaniem liter drukowanych kiedy napotkają je w książce.

Czasami zdarza się ,ze dziecko nauczyło się nazw liter przed ich dźwiękami ,wówczas trzeba wyjaśnić dziecku ,że każda litera ma nazwę i dźwięk. W żadnym momencie lekcji nie używa się obu form.

Nie koncentruj się na pisowni na tym etapie.

Celem korzystania ,z szorstkich liter jest nauczenie się przez dziecko dźwięków i kształtów liter alfabetu. Nabycie „pamięci mięśniowej” kształtu liter jako wprowadzenie do pisania oraz odkrywanie dźwięków języka.  Polisensoryczna metoda uczenia liter wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka :

 • usprawnia funkcje wzrokowo-przestrzenne (proces analizy i syntezy wzrokowej i percepcji przestrzennej) w celu prawidłowego spostrzegania znaków graficznych takich jak litery
 • funkcje ruchowe, głównie motorykę rąk – sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, która decyduje o umiejętnościach grafomotorycznych
 • integrację percepcyjno-motoryczną czyli umiejętność łączenia informacji wzrokowych (liter), dotykowych, kinestetycznych oraz słuchowych z ruchem.

Szorstkie litery  umożliwiają wielozmysłowe uczenie się głosek i liter . Dziecko nie tylko widzi określoną literę, gdy ogląda ją z różnych stron, lecz także: słyszy wypowiadaną głoskę, którą ona reprezentuje. Jeśli powtarza tę głoskę, to zapamiętuje ją nie tylko słuchem lecz także ruchem i dotykiem. Jednocześnie może też daną literę poczuć dotykiem i ruchem (czyli kinestetycznie), gdy weźmie do ręki kartę z daną szorstką literą, „pisze ją” przesuwając palcami  po szorstkim kształcie litery. Dzięki temu litera – znak abstrakcyjny głoski, staje się dla dziecka czymś konkretnym i łatwiej jest ją zapamiętać. Łączy literę z głoską, którą reprezentuje – gdy jednocześnie wymawia głoskę i „pisze” literę palcami.

W podejściu Montessori głoski są uczone przed wprowadzeniem nazw liter. Najlepiej uczyć dziecko jednej rzeczy na raz. Zapamiętywanie jednocześnie nazw i dźwięków jest zbyt dużym wyzwaniem dla dziecka. Jeśli dziecko od początku uczone jest dźwięku i nazwy , to może się mylić próbując przegłoskować wyrazy,gdyż będzie mu trudno pamiętać jakie dźwięki litery reprezentują. Aby uniknąć dodawania trudności dziecku ,najpierw uczymy dźwięku każdej litery, a następnie nazw liter.

Aby dobrze rozwinąć wzorzec pisania ręcznego ,ważne jest aby prawidłowo obrysowywało kształt litery. Dlatego też używana jest podstawowa forma liter pisanych.

Wiek  w jakim można pokazać już prezentacje to 2, 5 roku, ważne aby to ćwiczenie pokazać dziecku wcześnie, bo później stanie się raczej udręką dla niego a nie źródłem przyjemności.

Materiał:

Szorstkie litery to pomoc składająca się z otwartego pudełka i umieszczonego w nim jednego zestawu szorstkich liter. Natomiast zestaw szorstkich liter to 31 płytek o wymiarach od 12 cm x 16 cm do 16 cm x 24 cm a na nich nadrukowane są piaskowe, małe litery pisane. Samogłoski na czerwonych a spółgłoski na niebieskich płytkach. Całość umieszczona jest w drewnianym pudełku o wymiarach 22 x 15 x 11 cm.

Tu moja propozycja szorstkich liter

Szorstkie litery

Przygotowanie stolika

 • Umieść stół dla dziecka w spokojniejszej części pokoju.
 • Umieść podkładkę na stole i ustaw ją równo z dolną krawędzią stołu.
 • Połóż pudełko szorstkich liter powyżej podkładki, w górnym lewy rogu stołu.
 • Umieść szorstkie litery po prawej stronie pudełka z szorstkimi literami.
 • Umieść małe lusterko z prawej strony szorstkich liter (prawy górny róg stołu).
 • Krzesło dla dziecka
 • Krzesło dla dorosłego

Prezentacja 

Poproś dziecko, aby umyło ręce (będą wrażliwsze na dotyk) lub zmoczy place wskazujący i środkowy.

 • Usiądźcie do stołu. Wybierz trzy szorstkie litery  kontrastujące ze sobą.
 • Połóż je wierzchnią strona do blatu , po prawej stronie stołu.
 • Na początek możesz wprowadzić pierwszą literę imienia dziecka, następnie np. „a” i inną różniącą się kształtem i dźwiękiem. Należy uważać, aby nie wprowadzać liter, które są podobne kształtem ,w tym samym czasie. Upewnij się, że dziecko siedzi prosto ,kolana razem , nogi tuż pod nim.  Ta postawa jest ważna w przygotowaniu dziecka do rzeczywistego pisania przy stole.

Szorstkie litery Szorstkie litery

 • Weź pierwszą literę np „m” – ale zachowaj ją zakrytą.
 • Powiedz trzy słowa zaczynające się na dźwięk „m” .
 • Zapytaj dziecko czy słyszysz dźwięku ” m „w tych słowach.
 • Zapytaj  czy może ono samo podać słowa w których słyszy „m”.
 • Gdy dziecko postara się podać kilka słów, można go zapytać : „Czy chcesz zobaczyć teraz „m”?” Odwróć m i umieścić je przed sobą pod niewielkim kątem tak aby dziecko widziało co będziesz robić.
 • Prześledź m  dwoma palcami (wskazującym i środkowym prawej ręki ), poruszając się powoli  – po półmetku śledzenia litery powiedz dźwięk „m”. Powtórz raz jeszcze, mówiąc: „m” pod koniec drogi śledzenie litery.

Szorstkie litery 3

 • Przekazać literę dziecku i poprosić je :  „Czy możesz prześledzić i powiedzieć  „m” ? Dziecko powinno śledząc, dwa razy powiedzieć dźwięk „m” tak jak Ty wcześniej.
 • Umieść literę „szorstką stroną” do blatu stołu.
 • Powtórz ten proces z pozostałymi dwiema literami.
 • Kiedy wszystkie trzy litery zostaną prześledzone przez dziecko można przeprowadzić lekcje trójstopniową. Lekcja trójstopniowa powinna dać dziecku możliwość użyciu trzech liter naraz. Tu info na temat lekcji trójstopniowej.

Szorstkie litery Szorstkie litery

 • Jeśli chcesz sprawdzić czy dziecko zrozumiało połączenie między kształtem a dźwiękiem litery, kładziemy wszystkie 3 szorstkie litery i prosimy dziecko : „Pokaż mi „m”. Dziecko je obrysowuje  i mówi „m” . Gdzie jest „a”? , obrysowuje i mówi „a’ itd. Po każdym pytaniu mieszamy litery.

Jeśli dziecko ma problem ,wracamy z powrotem do pokazania jak obrysować daną literę i wymawiamy ją dokładnie. Gdy dziecko radzi sobie dobrze z przedstawianymi literami ,możemy przejść do fazy trzeciej lekcji i wskazując na dana szorstką literę i  zapytać: Co to jest ?

Rozwinięcie prezentacji

1#

Weź 3-6 szorstkich liter ,ułóż litery w kupce literą do blatu stołu. Dziecko odwraca jedna tabliczkę , a Ty prosisz je , aby wypowiedziało dźwięk jednocześnie obrysowując literę dwoma palcami (środkowym i wskazującym). Poproś dziecko ,aby wypowiedziało słowo zawierające te literę.Omówcie wszystkie litery.

2#

Weź kilka szorstkich liter, podnieś dwie przed dzieckiem i zapytaj czy słyszy któryś z tych dźwięków w wymawianym przez Ciebie słowie. Gdy podasz słowo zawierające jedną z liter ,dziecko powinno wybrać literę , którą zawiera wypowiedziane przez Ciebie słowo. Powtarzaj to samo z pozostałymi literami.

3#

Dziecko po każdym prześledzeniu litery ,może wypowiedzieć dźwięk używając lusterka , w które patrzy gdy go wypowiada.

4#

Przynieś tacę z piaskiem i umieść ją po prawej stronie dziecka.Wybierz lub niech dziecko wybierze kilka liter, którą już  zna ,połóż po lewej stronie dziecka.  Niech  prześledzi  literę  w sposób w jaki pokazałaś wcześniej  ,a następnie to samo niech zrobi na tacy z piaskiem. Delikatnie wstrząśnij piasek, aby usunąć literę. Zaproś dziecko do dalszych ćwiczeń. Zamiast piasku może być mąka ,kolorowy piasek, kasza manna itp.

 

5#

Weź kilka liter ,które zna dziecko lub niech samo wybierze. Zasłoń dziecku oczy opaską. Podaj jedną kartę i powiedz co to za litera ,następnie dziecko śledzi jej kształt.

Szorstkie litery Szorstkie litery

Taka mała uwaga : moje szorstkie litery nie mają wolnego miejsca z lewej strony tak jak to jest w oryginale. To przesunięcie liter na prawo i zrobienie wolnego miejsca służy temu, aby dziecko mogło przytrzymać sobie kartę, by ta się nie ślizgała podczas pracy. Ja robiłam duży rozmiar, większy niż oryginał , stąd już nie ma przesunięcia.

Szorstkie Litery Montessori

Zapraszam również do zapoznania się z moja stroną i zakupu moich mat i kart w tym miejscu

Skomentuj
Szorstkie litery – DIYPoszukiwanie skał

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *