Tablice Seguina - dziesiątki

Lipiec 10, 2016

Tablice Seguina – dziesiątki

Drugi zestaw Tablic Seguina służy do wprowadzenia liczb dwucyfrowych od 10 do 99. Umożliwiają one tworzenie pełnych dziesiątek , kolejne liczenie pełnymi dziesiątkami , poznawanie nazw i symbolu graficznego pełnych dziesiątek, zapoznanie z tworzeniem liczb dwucyfrowych  w dziesiątkowym systemie pozycyjnym , z nazwami kolejnych liczb i ich symbolami graficznymi. Ćwiczenia z wykorzystaniem tego zestawu pozwalają wzmocnić rozumienie zasad dziesiątkowego systemu pozycyjnego , uświadomić , iż wartość liczby zależy od miejsca  (pozycji) , jakie zajmuje w dziesiątkowym systemie liczenia. Tablice dziesiątek są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4,5  do 6,6 lat.

Materiał :

 • dwie Tablice Seguina – dziesiątki ,takie jak I zestaw z  tym ,że z wydrukowanymi na segmentach symbolami pełnych dziesiątek od 10 do 90
 • zestaw drewnianych  tabliczek do wsuwania do segmentów ,z wydrukowanymi cyframi od 1 do 9
 • 45 dziesiątek  i 9 jedności ze złotego materiału
 • podkładka z wgłębieniami na jedności
 • mata zielona / dywanik podłogowy

Tablice Seguina - dziesiątki

Tablice Seguina – dziesiątki  ( ilości )

1# sposób

Materiał :

 • 9 łańcuchów dziesiątek
 • mata / dywanik

Tablice Seguina - dziesiątki

Prezentacja

Zaproś dziecko do prezentacji, weź matę ,rozłóż ją na podłodze lub stoliku. Przynieś pudełko z dziesiątkami i połóż po lewej stronie na dywanie.

Weź jedną dziesiątkę i umieść ją  przed dzieckiem mówiąc „To jest dziesięć”. Weź kolejną dziesiątkę i umieść ją po prawej stronie pierwszej dziesiątki przed dzieckiem mówiąc „Dziesięć ,dwadzieścia „

Weź kolejną dziesiątkę i umieść ją po prawej stronie drugiej dziesiątki przed dzieckiem mówiąc „Dziesięć ,dwadzieścia, trzydzieści „

W podobny sposób prezentujemy kolejne dziesiątki od 40 do 90 w zależności od stopnia zaawansowania dziecka. Przeprowadzamy lekcje trójstopniową.

Po stworzeniu wspólnie z dzieckiem liczb od 10 do 90 możemy je poprosić aby samodzielnie stworzyło różne liczby , zgodnie z naszymi poleceniami słownymi np. czterdzieści, siedemdziesiąt, pięćdziesiąt…

Tablice Seguina - dziesiątki Tablice Seguina - dziesiątki

Gdy dziecko wykona poprawnie to zadanie ,prosimy aby nazwało liczby układane przez nas.

lub 2# sposób

Ta sama  prezentacja może być przeprowadzona w podobny sposób z tym , że używamy :

 • 45 złotych dziesiątek
 • mata zielona / dywanik

Tablice Seguina - dziesiątki

( Łańcuchy dziesiątek na zdjęciu są samoróbką , średnica koralika wynosi w oryginale 8 mm , ja zrobiłam 6 mm.)

Prezentacja

Wyjmij 6 dziesiątek z pudełka. Połóż jedną dziesiątkę przed dzieckiem i zapytaj : ” Wiesz co to jest ?” , dziecko odpowie  „To jest dziesięć”. Odsuń „10” na lewo i tym razem połóż 2 dziesiątki i powiedz: „To jest dwadzieścia… Dwadzieścia”. Odsuń te dwie dziesiątki , połóż trzy dziesiątki przed dzieckiem i powiedz : „To jest trzydzieści”. Przejdź do lekcji trójstopniowej aby zapoznać dziecko z pojęciami. Kolejnego dnia uczymy 40 ,50 ,60 ,następnie 70, 80, 90. W przypadku wyższych liczb dobrze by było aby dziecko przeliczało dziesiątki.

Rozszerzenia :

1# Możemy zamiast rzeczywistych pręcików dziesiątek użyć kart i wg nich układać ilości. Można skorzystać z kart z tej strony

2# Układamy dziesiątki od 10 do 90 w kształt choinki ,nazywając kolejne dziesiątki.

Tablice Seguina – dziesiątki ( symbole )

Materiał :

 • dwie tablice Seguina – dziesiątki  z wydrukowanymi na segmentach symbolami pełnych dziesiątek od 10 do 90
 • zestaw drewnianych  tabliczek do wsuwania do segmentów z wydrukowanymi cyframi od 1 do 9
 • mata lub dywanik

Prezentacja

Zaproś dziecko do prezentacji ,przynieście dywanik ,rozłóżcie go. Przynieś Tablice Seguina – dziesiątki. Nazwij materiał aby dziecko wiedziało co to jest. Połóż pudełka na dywaniku z lewej strony jedno pod drugim lub jedno obok drugiego. Zdejmij pokrywy i umieść obok. Usuń każda tabliczkę z cyfrą i umieść je w stosie  po prawej stronie tablic.

Tablice Seguina - dziesiątki

Wskaż na tablicy 10 i powiedz : „To jest dziesięć” . Następnie wskaż drugą liczbę i powiedz : „To jest dwadzieścia” , później trzecia liczba poniżej na tablicy „To jest trzydzieści”. Zapoznaj dziecko z cyframi za pomocą lekcji trójstopniowej : „Pokaż mi 20 ….” oraz ” Co to jest?” Kontynuuj ,aż dziecko pozna wszystkie dziesiątki od 10 do 90. Odłóżcie pomoce na półkę.

Tablice Seguina – dziesiątki  ( ilości i symbole )

Materiał :

 • Tablice Seguina – dziesiątki
 • pudełko z 45 dziesiątkami
 • mata / dywanik

Prezentacja :

Rozłóżcie dywanik. Przynieś pudełko z dziesiątkami ,połóż je w lewy górnym rogu. Połóż tablice z lewej strony dywanika , jedna pod drugą lub obok siebie w pewnym odstępie . Zdejmij pokrywy, odłóż na bok. Usuń płytki z tablic, ułóż w stosie z prawej strony tablic.

Tablice Seguina - dziesiątki

Wskaż  na tablicę i poproś dziecko aby odczytało pierwszą liczbę. Weź jedną złotą dziesiątkę i umieścić ją w pionie, po lewej stronie liczebnika dziesięć na płycie. Wskaż na jedną dziesiątkę i powiedź „dziesięć „, a następnie wskaż cyfrę dziesięć na płycie i powiedz: „dziesięć”.

Poproś dziecko aby odczytało drugą cyfrę na tablicy ,gdy powie dwie dziesiątki ,powiedz ,że ma racje ,ale te dwie dziesiątki maja specjalna nazwę „dwadzieścia”. Niech dziecko powtórzy ,a następnie zbuduje  „dwadzieścia ” . Zapytaj ile potrzebuje dziesiątek . Powiedz ,że dwie dziesiątki tworzą dwadzieścia. To samo zrób z „trzydzieści”.

Kontynuuj w ten sposób 40, 50 ,60 , następnie 70 , 80, 90.

Celem prezentacji jest aby dziecko kojarzyło  dziesiątkę  ilości z dziesiątka cyfry

Tablice Seguina – dziesiątki . Liczby od 11 do 99 ( ilości ) 

Materiał :

 • pudełko zawierające 9 złotych dziesiątek
 • pudełko zawierające 9 złotych jednostek (może być podkładka z wgłębieniami na jedności )

Tablice Seguina - dziesiątki

Prezentacja :

Rozwiń dywan, przynieś pomoce. Połóż dziesiątki w lewym górnym rogu ,a jedności z prawej strony dziesiątek.

Poproś dziecko o zbudowanie „jedenaście” przy pomocy jednej dziesiątki i jednej jedności- jedność dotyka perły „jeden” w łańcuchu dziesiątek. Kontynuuj tak aż dziecko dojdzie do 19.

Powiedz teraz ,że gdybyśmy mieli jeszcze jedną jedność, byłoby ” dziesięć”. Zamiast 10 osobnych jednostek,możemy odłożyć jednostki na lewą stronę i zamienić na dziesiątkę.

Tablice Seguina - dziesiątki

Przesuwamy na dół  i dokładamy drugą, która powstała z jedności ,mówiąc ,że jest to „dwadzieścia”. Teraz zbudujemy dwadzieścia jeden, kładąc jedna jedność po prawej stronie dziesiątek. Złota jedność dotyka pierwszej perły w dziesiątce. Powiedz do dziecka ,że teraz zbudowaliście dwadzieścia jeden.

Kontynuuj w ten sposób aż dojdziecie do 99.

Tablice Seguina - dziesiątki 19 Tablice Seguina - dziesiątki 20

Tablice Seguina – dziesiątki . Liczby od 11 do 99 ( symbole ) 

Materiał

 • Tablice Seguina – dziesiątki
 • mata / dywanik

Prezentacja

Zaproś dziecko do prezentacji. Rozwińcie dywanik. Przynieście tablice i połóż je z lewej strony na dywanie jedna obok drugiej Zdejmij pokrywy i połóż z boku. Wyjmij karty liczbowe i ułóż z prawej strony tablicy w stosie od 1 do 9.

Tablice Seguina - dziesiątki

Poproś dziecko aby zbudowało 11 przez wsuniecie karty z cyfrą jeden na miejsce zero w 10. Dalej 12, 13, 14 …

Tablice Seguina dzisiątki

Kontynuuj tak aż dojdziecie do 19. Za każdym razem ,kiedy wyciągniecie cyfrę ,odłóżcie ją na kupkę obok , cyfra do maty. Odwróć stosik z cyframi tak ,aby jeden było na wierzchu i wsuń kartę 1 na miejsce 0 w dwudziestce.

Kontynuuj tak samo, aż dojdziecie do 99.

Tablice Seguina – dziesiątki . Liczby od 11 do 99 ( ilości i symbole ) 

Materiał

 • 2 Tablice Seguina – dziesiątki
 • zestaw kart z cyframi – jeden do dziewięciu (karty te pasują do szczelin w tablicy)
 •  pudełko z 9 złotymi łańcuchami dziesiątek
 • pudełko zawierające 9 złotych jednostek
 • mata / dywanik

Prezentacja

Zaproś dziecko do prezentacji. Rozwińcie dywanik. Przynieście tablice i połóż je z lewej strony na dywanie. Zdejmij pokrywy i połóż z boku. Weź 9 łańcuchów dziesiątek i połóż je z lewej strony u góry na dywanie. Weź jedności i połóż je po prawej stronie dziesiątek Wyjmij wszystkie karty liczbowe z tablicy  połóż z prawej strony dywanika, umieszczając je w stosie od 1 do 9.

Tablice Seguina dziesiątki

Weź jeden łańcuch dziesiątek i umieść go pionowo z lewej strony liczebnika na tablicy u góry. Weź jedną jedność i połóż z prawej strony łańcucha dziesiątki , a z lewej strony cyfry 10 na tablicy i powiedz „jedenaście”. Weź kartę z numerem jeden z wierzchu stosu i wsuń w szczelinę tablicy aby zakryć 0 i powiedz : „jedenaście”

Tablice Seguina dziesiątki

Kontynuuj  powyższą procedurę w górnej części tablicy ,aż dojdziecie do 19. Teraz weź kolejną jedność i umieść ją pod drugim słupkiem który tworzy liczbę 19. Powiedz do dziecka, „Dziewiętnaście i jeszcze jeden daje nam  dwadzieścia.” Weź kolejny łańcuch dziesiątki i połóż go po prawej stronie 10 jednostek , zatrzymaj się i przypomnij , że dziesięć jednostek tworzy jedną dziesiątkę.

Usuń 10 pojedynczych koralików i przesuń równo dziesiątkę łańcuchów w dół do najbliższego gniazda liczbowego, który ma wpisaną liczbę 20 i powiedz ,że jest to „dwadzieścia”. Powiedz ,ze teraz zbudujecie dwadzieścia jeden, kładąc jedną jedność po prawej stronie dziesiątek. Zbudowaliśmy dwadzieścia jeden .

Kontynuuj wszystkie kroki aż dojdziecie do 99.

Teraz, weź kolejną jedność i kładąc w drugim słupku pod 99 ,powiedz do dziecka : „99 i i jeszcze jedna jedność  daje nam sto”. Weź jedną dziesiątkę i umieść po prawej stronie 10 jedności , zatrzymaj się i przypomnij , że dziesięć jednostek tworzą jedną dziesiątkę. Odłóż 10 jedności i przysuń dziesiątkę tak aby stykały się ze sobą. Weź cały kwadrat setki i umieścić go w pustym gnieździe na samym dole tablicy.

Tablice Seguina dziesiątki

Odłóżcie wszystkie pomoce na miejsce.

Rozszerzenia :

1#   Możesz zrobić  karty samemu z obrazkiem przedstawiającym ilości oraz karty z symbolami. Dziecko sprawdza ilości i dopasowuje karty. Tu znajdziesz karty do pracy z dziesiątkami.

2#   Twórz 9 różnych liczb używając tablic i koralików. Na początku możesz dziecku mówić jakie to będą liczby, a później dziecko samo tworzy swoje liczby.

3#   Układanie dziesiątek w kształcie choinki

Tablice Seguina - dziesiątki

4#   Układanie dziesiątek w kształcie choinki plus karty liczbowe

Tablice Seguina dziesiątki

5#   Układanie dziesiątek w kształcie choinki plus kolorowe liczby

Tablice Seguina dziesiątki

Ważną rzeczą jest aby niczego nie przyśpieszać , jeśli widzimy ,że dziecko nie chce kontynuować lekcji ,przerywamy . Wróćmy do niej następnego dnia lub kolejnego.

W następnej prezentacji pokaże jak pracować z łańcuchem 100 i 1000.

Źródła m.in.

 • Gabriela Badura-Strzelczyk, Pomóż mi policzyć samemu. Matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej, Wydawnictwo Nowik, 2008
 • Sabina Guz, Edukacja w systemie Marii Montessori, Tom 1, Wydawnictwo UMCS, 2015

 

Skomentuj
Tablice Seguina – nastkiZłoty materiał – Bank – jak zrobić

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *