Gra w znaczki dzielenie

23 kwietnia, 2019

Gra w znaczki dzielenie

Gra w znaczki dzielenie statyczne 

Materiały :

 • gra w znaczki (pudełko zawierające: małe kolorowe płytki z 1, 10, 100 i 1000; kolorowe pionki; kolorowe krążki)
 • kartka do gry w znaczki ( tu za darmo do pobrania )
 • kredki: zielona, niebieska i czerwona

Prezentacja :

Zapisujemy dzielną np. 8466 i jednocyfrowy dzielnik np.2. Wprowadzamy znak dzielenia i odczytujemy zadanie. Prosimy dziecko o ułożenie dzielnej ze znaczków.

Ustawiamy dwa zielone pionki i mówimy dziecku, że reprezentują one dzielnik

Przypominamy, że dzielenie zaczynamy od najwyższej kategorii ( poznały ta zasadę przy złotym materiale ) i rozdajemy każdemu pionkowi równą ilość znaczków.

Zaczynamy od rozdzielenia tysięcy.

Następnie setki.

Dziesiątki i jedności.

Podliczamy wynik (czyli to ile znaczków jest przy jednym z pionków) i zapisujemy wynik.

Gra w znaczki dzielenie dynamiczne bez reszty

Materiały :

 • gra w znaczki (pudełko zawierające: małe kolorowe płytki z 1, 10, 100 i 1000; kolorowe pionki; kolorowe krążki)
 • kartka do gry w znaczki ( tu za darmo do pobrania )
 • kredki: zielona, niebieska i czerwona

Prezentacja :

Proces przy tym działaniu, przeprowadzamy tak samo, jak przy dzieleniu statycznym, lecz dobieramy liczby tak, aby zaszła konieczność wymiany kategorii.

Zapisujemy działanie na kartce np. 5248 : 4

Prosimy aby dziecko ułożyło dzielną, ze znaczków.

Następnie stawiamy z boku cztery zielone pionki, mówiąc dziecku, że będziemy znaczki dzielić pomiędzy te cztery pionki.

Proces dzielenia zaczynamy od najwyższej kategorii. Kiedy zostaje nam jeden tysiąc, dziecko powinno już na tym etapie wiedzieć, że należy ten tysiąc wymienić na dziesięć setek.

Następnym krokiem jest rozdzielenie setek. Dalej cały proces dzielenia przebiega analogicznie do poprzedniego. Jeśli jest potrzebna jest wymiana robimy to.

Podliczamy wynik i zapisujemy go na kartce.

Gra w znaczki dzielenie dynamiczne z resztą

Materiały :

 • gra w znaczki (pudełko zawierające: małe kolorowe płytki z 1, 10, 100 i 1000; kolorowe pionki; kolorowe krążki)
 • kartka do gry w znaczki ( tu za darmo do pobrania )
 • kredki: zielona, niebieska i czerwona

Prezentacja :

Liczby dobieramy tak, aby przy dzieleniu została reszta np. 7941 : 6

Przeprowadzamy taki sam proces jak w dzieleniu dynamicznym bez reszty. Rozkładamy liczbę (dzielną) za pomocą znaczków.

Następnie stawiamy z boku sześć zielonych pionków, mówiąc dziecku, że będziemy znaczki dzielić pomiędzy te pionki.

Proces dzielenia zaczynamy od najwyższej kategorii. Rozdzielamy tysiące, setki, dziesiątki i jedności. Jeśli jest potrzebna wymiana robimy to.

Podliczamy wynik i zapisujemy go na kartce. To co nam zostanie z dzielenia zapisujemy po prawej stronie wyniku równania z małą literką r przed liczbą np. 1232 r 1. Wyjaśniamy, że literką oznaczamy resztę, czyli to czego już nie możemy podzielić.

Gra w znaczki – dzielnik dwucyfrowy ( statyczne )

Materiały :

 • gra w znaczki (pudełko zawierające: małe kolorowe płytki z 1, 10, 100 i 1000; kolorowe pionki; kolorowe krążki)
 • kartka do gry w znaczki ( tu za darmo do pobrania )
 • kredki: zielona, niebieska i czerwona

Prezentacja :

Zapisujemy dzielną np. 2886 i dwucyfrowy dzielnik np. 26.

Prosimy dziecko o ułożenie dzielnej ze znaczków.

Następnie tworzymy rząd z dwóch niebieskich i sześciu zielonych pionków.

Mówimy dziecku, że każdy niebieski pionek to 10 dzieci, oznacza to ze za dwoma niebieskimi kręglami stoi 20 dzieci (na ogół dzieci już same na to wpadają ) i za każdym zielonym pionkiem stoi 1 dziecko czyli razem 6. Mamy ich w sumie 26 czyli tyle ile ma wynosić dzielnik.

Rozpoczynamy dzielenie od najwyższej kategorii, w tym wypadku to tysiące. Umieszczamy jeden znaczek tysiąca przy każdym z niebieskich pionków, przypominając dzieciom, że każdy niebieski pionek reprezentuje jedną setką na dziesięcioro dzieci.

Teraz rozdajemy setki mówiąc, że każdy zielony pionek reprezentuje tylko jedno dziecko, więc otrzymuje jedną setkę.

Następnie pytamy czy każdy pionek ma po tyle samo ?

Teraz przechodzimy do setek, które pozostały i kładziemy jedną setkę obok pierwszego niebieskiego pionka, a druga obok drugiego. Mówimy, że te sto reprezentuje dziesięć dziesiątek, więc każde dziecko otrzymuje jedną dziesiątkę.

Przechodzimy do kategorii dziesiątek i umieszczamy jedną dziesiątkę przy każdym z sześciu zielonych pionków.

Pytamy ponownie czy każdy pionek ma tyle samo dla każdego dziecka które reprezentuje ?

Wracamy do dziesiątek i umieszczamy je przy niebieskich pionkach. Ta dziesiątka reprezentuje jedną jedność dla każdego dziecka.

Następnie bierzemy jedności i umieszczamy je przy każdym z sześciu zielonych pionków.

Znowu pytamy czy każdy pionek ma taką samą ilość dla każdego, dziecka które reprezentuje.

Odpowiedzią jest ilość która została przyznana jednemu z zielonych pionków. Zapisujemy wynik na kartce.

Gra w znaczki – dzielnik dwucyfrowy ( dynamiczne )

Materiały :

 • gra w znaczki (pudełko zawierające: małe kolorowe płytki z 1, 10, 100 i 1000; kolorowe pionki; kolorowe krążki)
 • kartka do gry w znaczki ( tu za darmo do pobrania )
 • kredki: zielona, niebieska i czerwona

Prezentacja :

Zapisujemy dzielną np. 8476 i dwucyfrowy dzielnik np. 13

Prosimy dziecko o ułożenie dzielnej ze znaczków

Następnie tworzymy rząd z jednego niebieskiego i trzech zielonych pionków.

Mówimy dziecku, że niebieski pionek reprezentuje dziesięcioro dzieci, a jeden zielony jedno dziecko. W sumie jest ich trzynaścioro.

Rozpoczynamy dzielenie jak zwykle od najwyższej kategorii, w tym wypadku od tysięcy. Umieszczamy jeden znaczek tysięcy przy niebieskim pionku przypominając dziecku, że niebieski pionek reprezentuje jedną setkę na każde z dziesięcioro dzieci.

Teraz zielonym pionkom musimy dać po tyle samo co niebieskim. Rozdajemy setki mówiąc iż każdy zielony pionek reprezentuje tylko jedno dziecko, więc każdy z zielonych pionków otrzymuje tylko jedną setkę.

Pytamy dziecko czy każdy pionek ma po tyle samo.

Teraz ponownie powinniśmy położyć kolejny tysiąc przy niebieskim pionku, jednak widzimy, że zabraknie nam setek dla wszystkich zielonych pionków, mamy jedną setkę, zatem nie wszyscy dostaną po tyle samo.

Pytamy dziecko, co możemy w takim razie zrobić. Dziecko po wcześniejszej pracy z tym materiałem powinno wiedzieć, że musi wymienić jeden tysiąc na dziesięć setek.

Teraz możemy kontynuować rozdzielanie. Przydzielamy jeden tysiąc niebieskiemu pionkowi, i setki pozostałym zielonym.

Kontynuujemy rozdzielanie tysięcy i setek. Kiedy będzie potrzeba wymieniamy tysiąc na setki.

Tysiące zostały rozdzielone, przydzielamy teraz setkę niebieskiemu pionkowi, a następnie dziesiątki zielonym pionkom.

A następnie dziesiątki i jedności. Zapisujemy wynik, wynikiem jest ilość ilość znaczków przy zielonym pionku.

 

 

 

 

 

 

Skomentuj
Czas przedstawiony przy pomocy złotych perełKoszyk kulturowy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *